Clicky

Phương tiện thiết bị

Stt Tên thiết bị Số lượng Diễn giải
1 Cẩu giàn QCC (Quay side gantry crane) chuyên dùng bốc d?公众号:暂未开通  ở cầu tàu, sức nâng: 36-40 tấn 04 chiếc QCC 1,3,4,5
2 Cẩu khung bánh lốp (RTG) chuyên bốc d?公众号:暂未开通 ở bãi sức nâng: 36-40 tấn 10 chiếc RTG 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
3 Cẩu bờ cố định (Liebherr) sức nâng 40 tấn 04 chiếc Liebheer CĐ số 1,2,3,4
4 Cẩu bờ chạy ray (Liebherr) sức nâng 25 tấn 02 chiếc Liebheer di động số 1,2
5 Xe nâng chuyên bốc d?公众号:暂未开通 sức nâng 10 – 45 tấn 08 chiếc 5 Kalmar; 1 Komatsu; 1 Linde; 1 Hyster
7 Cẩu ôtô 25 tấn – 80 tấn 09 chiếc Krupp 80T; QY70T; QY50T;
Kobelco bánh xích, kamaz
8 Xe Đầu kéo và rơ mooc bao gồm chuyên dùng và thông thường 40 xe 5 Howo, 1 Magnum , 6 Kalmar, 20 Terberg;
 03 DongFeng; 5 Daewoo
9 Xe chở khách chạy điện và xăng 08 chiếc 2 Xăng + 6 điện
10 Xe đào 04 chiếc 1 Đào Kobelco+1 Đào Komatsu+ 2 Đào Hitachi
11 Máy ủi bánh xích 06 xe 2 Chetra; 3D5K; 1 D6K
12 Xe xúc lật bánh lốp 06 chiếc Xúc 1 kawasaki ; Xúc 7 Komatsu; Xúc 8;
Xúc 9 TCM ; Xúc 10 XCMG; Xúc 11 Hitachi; Xúc 14 XCMG; Xúc 16 XCMG; Xúc 17 Furakawa
14 Xe nâng hàng từ 2 dến 25 tấn. Động c?公众号:暂未开通 va điện 20 xe N 201,202,203 Komatsu
N301,302 TCM
N501,502,503,504,505,506,507 TCM; Mitsubishi
N701,702,703,704,705,706 TCM
N25 tấn Kalmar; N2,5 tấn điện Mitsubishi và Sumitomo
15 Cân ôtô từ 60 – 80 tấn 05 cái  
16 Đầu cắm điện container lạnh 326 đầu  
17 Máy phát điện dự phòng cho cẩu QCC 1250-2000 KVA, 6,6kv 02 máy  
18 Máy phát điện cho cẩu RTG 2000 KVA 01 máy  
19 Máy phát điện cho container lạnh 500 KVA 01 máy  
20 Tàu lai công suất từ 500cv đến 2800cv (tổng công suất các tàu là 13.030cv) 10 chiếc  
21 Hệ thống sàn nâng xuất dăm gõ 01 hệ  
22 Trạm cấp nhiên liệu 01 trạm  

Cập nhật Tháng 7_2022