Clicky

Nhân sự

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGUỒN NHÂN LỰC

 

 

Theo trình độ chuyên môn kỹ thuật:

 

 

 

Theo thâm niên công tác của người lao động

 

 

Hệ thống quản trị nguồn nhân lực tại Cảng Đà Nẵng cũng từng bước được hoàn thiện theo hướng hiện đại. Trong giai đoạn 2015-2021, Công ty đã có những cải cách đáng kể trong hoạt động quản trị nhân sự như: (i) Xây dựng và triển khai thực hiện bộ văn hóa ứng xử COC; (ii) Thay đổi “Quy chế tiền lương, tiền thưởng, thu nhập và nâng bậc lương”; (iii) Xây dựng cơ sở dữ liệu nhân sự của Công ty; (iv) Xây dựng ngân hàng hồ sơ ứng viên để chủ động hơn trong việc tuyển dụng; (v) Xây dựng và áp dụng phần mềm phần mềm quản lý nhân sự; (vi) Xây dựng và đưa vào thực hiện chương trình đào tạo hội nhập đối với lao động mới; (vii) Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc sử dụng KPI áp dụng đến cấp phòng/ban/đơn vị; (viii) khuyến khích người lao động chủ động đăng ký các chương trình đào tạo theo nhu cầu;… Có thể nói, những bước tiến này đã tạo ra nền móng quan trọng để Cảng Đà Nẵng hướng tới quản trị nguồn nhân lực linh hoạt và hiệu quả hơn.

 

Công ty tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật về sử dụng lao động. Người lao động được ký kết hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Các chính sách đãi ngộ được kế thừa và triển khai tốt góp phần duy trì được đội ngũ nhân sự lành nghề, chuyên nghiệp, thu hút được nguồn lao động có chất lượng đến với Công ty, tạo sự hài lòng, yên tâm công tác trong đội ngũ lao động, giúp Cảng Đà Nẵng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm.

Cơ cấu tổ chức được sắp xếp linh hoạt, tập trung đầu mối cho mỗi lĩnh vực công tác, có quy trình chuẩn để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Điều này giúp kết nối được công tác của tất cả các Phòng/ Đơn vị của Cảng Đà Nẵng thông qua chuỗi quản trị hiện đại, có sự trao quyền và giao trách nhiệm cụ thể.

Cảng Đà Nẵng có đội ngũ cán bộ quản lý được đào tạo chính quy, bài bản, có thể tiếp cận với cơ chế thị trường. Các bộ phận quản lý điều hành ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công tác quản lý và khai thác cảng.

Người lao động Cảng Đà Nẵng chuyên nghiệp, lành nghề, nắm bắt kỹ thuật tiên tiến, vận hành thành thạo các phương tiện thiết bị hiện đại, đã từng bốc dỡ và vận chuyển nhiều chủng loại hàng hóa, đặc biệt là container và hàng siêu trường siêu trọng, đạt năng suất cao, an toàn.

 

Với nguồn nhân lực như trên, Cảng Đà Nẵng có đủ năng lực quản lý và khai thác tốt các phương tiện, thiết bị tiên tiến, đảm bảo cung ứng các dịch vụ một cách nhanh chóng, đạt yêu cầu và thuận lợi cho khách hàng.

 

Đến tương lai:

1-Quan điểm phát triển nguồn nhân lực

– Xác định chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định, là động lực chính cho sự phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng trong bối cảnh cạnh tranh và thay đổi.

– Phát triển nguồn nhân lực phải gắn liền với hệ thống quản trị nhân sự hiện đại, có hiệu quả trong việc phát triển con người và nâng cao năng suất lao động, đảm bảo phù hợp với tiến trình cách mạng 4.0 và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

2-Định hướng phát triển nguồn nhân lực

– Phát triển nguồn nhân lực có thái độ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp và tạo niềm tin cho khách hàng.

– Phát triển nguôn nhân lực theo định hướng chiến lược kế thừa, phát huy truyền thống doanh nghiệp.

– Phát triển nguồn nhân lực chất lượng và linh hoạt với đội ngũ cán bộ nòng cốt đa nhiệm và đội ngũ chuyên viên cao cấp đơn nhiệm chuyên sâu.

– Phát triển nguồn nhân lực theo hướng trẻ hóa về độ tuổi và gia tăng về trình độ, có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường sản xuất kinh doanh, đặc biệt là khoa học công nghệ.

Cập nhật Tháng 7_2022