Clicky

Ngành nghề kinh doanh

 • Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển và cảng sông;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
 • Đại lý tàu biển, vận tải đường biển; kinh doanh dịch vụ cảng, bến cảng;
 • Hỗ trợ, lai dắt hỗ trợ tàu biển; vận chuyển, bảo quản; kiểm đếm và giao nhận hàng hóa;
 • Dịch vụ Logistics; kinh doanh vận tải đa phương thức;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan, kho đông lạnh, kho khác;
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
 • Bán lẻ hàng hóa trong các cửa hàng chuyên doanh; sửa chữa máy móc, thiết bị;
 • Xây dựng nhà; các công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh cho thuê văn phòng, bất động sản;
 • Cho thuê xe có động cơ;