Clicky

Danh bạ

Danh sách được cập nhật ngày  06/04/2023

STT Họ và Tên Chức vụ Email
Ban lãnh đạo Công ty
1 Nguyễn Đình Chung Chủ tịch HĐQT admin@admin.com
2 Trần Lê Tuấn Tổng Giám Đốc admin@admin.com
3 Nguyễn Hoài An Thành viên HĐQT admin@admin.com
4 Wang Chih Shiang Thành viên HĐQT admin@admin.com
5 Hoàng Ngọc Bích Thành viên HĐQT độc lập admin@admin.com
6 Tô Minh Thúy Thành viên HĐQT độc lập admin@admin.com
7 Phan Bảo Lộc Thành viên HĐQT chuyên trách admin@admin.com
8 Lê Quảng Đức Phó tổng giám đốc admin@admin.com
9 Dương Đức Xuân Phó tổng giám đốc admin@admin.com
Phòng Kinh Doanh
1 Lê Hồng Nam Trưởng phòng admin@admin.com
2 Nguyễn Quốc Cường Phó phòng admin@admin.com
3 Hồ Thiên Nga Phó phòng admin@admin.com
4 Cao Đức Hà Nhân viên admin@admin.com
5 Hoàng Kim Nhân viên admin@admin.com
6 Nguyễn Minh Thu Nhân viên admin@admin.com
7 Nguyễn Trung Hiếu Nhân viên admin@admin.com
8 Nguyễn Minh Toàn Nhân viên admin@admin.com
9 Lê Thị Mỹ Dung Nhân viên admin@admin.com
10 Trần Thanh Lâm Nhân viên admin@admin.com
Phòng Giám sát chất lượng – An toàn lao động
1 Trần Quang Châu Trưởng phòng admin@admin.com
2 Đặng Hữu Ngọc Phó phòng admin@admin.com
3 Bùi Duy Hải Bí thư đoàn thanh niên admin@admin.com
4 Lê Hoàng Quốc Anh Nhân viên admin@admin.com
5 Đặng Hữu Ngọc Nhân viên admin@admin.com
6 Phan Anh Tuấn Nhân viên admin@admin.com
7 Nguyễn Thanh Hoa Nhân viên admin@admin.com
8 Nguyễn Vũ Phước Nhân viên admin@admin.com
9 Nguyễn Quốc Hùng Nhân viên admin@admin.com
Phòng Tài Chính Kế Toán
1 Nguyễn Ngọc Tâm Trưởng phòng admin@admin.com
2 Đặng Thị Ngọc Hiền Nhân viên admin@admin.com
3 Phạm Thùy Dương Nhân viên admin@admin.com
4 Đinh Thị Hoàng Ninh Nhân viên admin@admin.com
5 Nguyễn Hữu Hùng Nhân viên admin@admin.com
6 Đoàn Thị Tú Trinh Nhân viên admin@admin.com
7 Ngô Thị Hồng Vân Nhân viên admin@admin.com
8 Ngô Quốc Văn Nhân viên admin@admin.com
Phòng Tổ chức Tiền Lương
1 Trần Thị Quý Thanh Phó phòng admin@admin.com
2 Trần Quốc Nguyên Nhân viên
3 Trần Thị Thy Hải Nhân viên admin@admin.com
4 Lê Thị Hoa Nhân viên admin@admin.com
5 Lê Thị Thu Thảo Nhân viên admin@admin.com
6 Hồ Thị Phương Linh Nhân viên admin@admin.com
       
Phòng Kế Hoạch Đầu Tư
1 Nguyễn Duy Vinh Trưởng phòng admin@admin.com
2 Trần Quốc Việt Nhân viên admin@admin.com
3 Nguyễn Chế Tuấn Anh Nhân viên admin@admin.com
4 Lê Thị Ngọc Ánh Nhân viên admin@admin.com
5 Lê Công Thanh Hiền Nhân viên admin@admin.com
6 Nguyễn Đức Minh Nhân viên admin@admin.com
7 Nguyễn Văn Phúc Nhân viên admin@admin.com
8 Tạ Minh Phương Nhân viên admin@admin.com
9 Trần Phước Thơm Nhân viên admin@admin.com
Phòng Hành Chính Tổng Hợp
1 Nguyễn Đình Bảo Trưởng phòng admin@admin.com
2 Hoàng Quốc Việt Phó phòng admin@admin.com
3 Lê Thị Hằng Nga Nhân viên admin@admin.com
4 Nguyễn Văn Dũng Nhân viên admin@admin.com
5 Trương Thị Bích Ngọc Nhân viên admin@admin.com
6 Mạc Thị Quỳnh Trâm Nhân viên admin@admin.com
7 Phan Minh Hiến Nhân viên  
8 Đỗ Văn Mẫn Nhân viên  
9 Trần Ngọc Minh Nhân viên  
10 Nguyễn Thị Trường Nhân viên admin@admin.com
11 Nguyễn Vũ Nhân viên  
Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ
1 Hồ Thái Thanh Trưởng phòng admin@admin.com
2 Phan Nam Hoàng Nhân viên admin@admin.com
3 Nguyễn Văn Khánh Nhân viên admin@admin.com
4 Võ Hoàng Phương Nhân viên admin@admin.com
Phòng Kỹ Thuật Công Trình
1 Phạm Đặng Hòa Bình Trưởng phòng admin@admin.com
2 Phạm Văn Tiến Phó phòng admin@admin.com
3 Nguyễn Kiên Cường Nhân viên admin@admin.com
4 Dương Vũ Đức Nhân viên admin@admin.com
Phòng Công nghệ thông tin
1 Lưu Văn Dũng Phó phòng admin@admin.com
2 Mai Ái Giang Sơn Nhân viên admin@admin.com
3 Nguyễn Đinh Phước Thanh Nhân viên admin@admin.com
4 Lê Hà Nam Nhân viên admin@admin.com
5 Võ Hoàng Phúc Nhân viên admin@admin.com
6 Vũ Huỳnh Nhân viên admin@admin.com
7 Trần Thị Thúy Hồng Nhân viên admin@admin.com
Ban Kiểm Soát
1 Phan Thị Nhị Hà Trưởng Ban Kiểm Soát admin@admin.com
2 Trần Thị Kiều Oanh Thành viên BKS admin@admin.com
3 Nguyễn Quang Phát Thành viên BKS admin@admin.com
Văn phòng Công Đoàn
1 Đậu Vĩnh Cường Phó chủ tịch công đoàn admin@admin.com
Văn phòng Đảng Ủy
1 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Bí thư Đảng ủy admin@admin.com
2 Trần Hoàng Hiếu Thường trực VPĐ ủy admin@admin.com
3 Trần Thị Minh Nghĩa chuyên viên admin@admin.com
Ban Kiểm toán nội bộ
1 Trần Phước Khương Phó Ban admin@admin.com
Phòng Quản trị – Thư ký
1 Hồ Thị Bích Nga Phụ trách Phòng, Người phụ trách quản trị công ty admin@admin.com
P. Pháp chế & Quản trị rủi ro
1 Lê Tấn Minh Chủ tịch Công đoàn – Trưởng phòng admin@admin.com
2 Đậu Vĩnh Cường Phó chủ tịch CĐ – chuyên viên admin@admin.com
Trung tâm dịch vụ Logistics
1 Nguyễn Thái Nhật Nguyên Phó trưởng Trung tâm admin@admin.com
2 Mai Xuân Thống Chuyên viên nghiệp vụ cao admin@admin.com
Trung tâm DV khách hàng
Văn phòng Trung tâm DVKH
1 Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng Trung tâm admin@admin.com
2 Nguyễn Thị Minh Dung Phó Trung tâm admin@admin.com
Tổ Dịch vụ Thủ tục
1 Lê Thị Thu Hà Tổ trưởng admin@admin.com
2 Võ Thị Kiều Trang Tổ phó admin@admin.com
3 Huỳnh Thị Bích Thảo Chuyên viên; Trưởng nhóm admin@admin.com
4 Trần Thị Quyên Chuyên viên; Trưởng nhóm admin@admin.com
5 Nguyễn Thị Thùy Trâm Chuyên viên  
6 Nguyễn Thị Cẩm Hương Chuyên viên  
7 Nguyễn Hoàng Vinh Chuyên viên  
8 Trương Thị Ngọc Diệp Chuyên viên  
9 Đinh Thị Hồng Hải Chuyên viên  
10 Lương Tiến Thành Chuyên viên  
11 Nguyễn Lê Hoàng Hà Chuyên viên  
12 Nguyễn Hữu Tân Chuyên viên  
13 Hồ Thị Diệu Linh Chuyên viên  
14 Lê Thị Quý Lan Chuyên viên  
15 Trần Tiến Hiền Lực Chuyên viên  
16 Huỳnh Thị Ngọc Hưng Chuyên viên  
17 Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên  
18 Trần Lê Thảo Ngân Chuyên viên  
19 Hoàng Thị Thu Hương Chuyên viên  
20 Đinh Hồ Trà Mi Chuyên viên  
21 Võ Đoan Bảo Trân Chuyên viên  
22 Nguyễn Thị Phi Phụng Chuyên viên  
Tổ Tính cước- Thống kê
1 Phạm Thị Bích Thảo Chuyên viên; Trưởng nhóm admin@admin.com
2 Hoàng Bắc Hà    
3 Lê Thị Thu Hằng    
4 Lê Thị Mỹ Dung    
5 Trần Thị Thảo Trâm    
6 Trần Thị Hoàng Liên    
7 Nguyễn Thị Xuyến    
8 Quách Hạnh Dung    
9 Nguyễn Trương Diệu Tiên    
10 Ngô Thị Tú Uyên    
Xí nghiệp Cảng Tiên Sa
Ban lãnh đạo xí nghiệp
1 Nguyễn Hữu Dũng Giám đốc xí nghiệp thành viên admin@admin.com
2 Trần Trung Hiếu Phó giám đốc XN thành viên admin@admin.com
3 Nguyễn Khánh Nhật Phó giám đốc XN thành viên admin@admin.com
4 Lê Bá Vũ Phó giám đốc XN thành viên admin@admin.com
Ban Kế Toán
1 Lê Thị Xuân Tổ trưởng admin@admin.com
2 Phạm Lê Bình Nhân viên admin@admin.com
Văn phòng Xí nghiệp
1 Trần Phước Khánh Nhân viên admin@admin.com
2 Nguyễn Thị Thảo Uyên Nhân viên  
3 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nhân viên admin@admin.com
4 Mai Thị Sự Nhân viên Lễ tân  
5 Nguyễn Đình Thắng Nhân viên Lái xe hành chính  
Trực Ban
1 Nguyễn Văn Minh Trưởng trực ban admin@admin.com
2 Hồ Quang Cường Phó trực ban admin@admin.com
3 Trương Văn Hoàng Phó trực ban admin@admin.com
4 Trần Viết Dũng Phó trực ban admin@admin.com
Kho hàng tổng hợp
1 Nguyễn Thanh Tuyền Phó kho admin@admin.com
2 Lê Thị Mai Hương Trực ca admin@admin.com
3 Võ Hà Thông Trực ca admin@admin.com
4 Trần Anh Trí Trực ca admin@admin.com
Xưởng
1 Hoàng Lưu Trung Trưởng xưởng admin@admin.com
2 Phan Thanh Vinh Phó xưởng admin@admin.com
3 Dương Tấn Hiếu Phó xưởng admin@admin.com
4 Nguyễn Hữu Ánh Nhân viên admin@admin.com
Đội bảo vệ
1 Kiều Đình Hiệp Đội trưởng đội bảo vệ admin@admin.com
2 Văn Đức Mãi Đội phó bảo vệ admin@admin.com
3 Cao Văn Tùng Đội phó bảo vệ admin@admin.com
Tổ cơ giới
1 Lê Văn Chấm Tổ trưởng cơ giới admin@admin.com
2 Bùi Ngọc Hân Tổ phó cơ giới admin@admin.com
3 Lê Đức Phú Tổ phó cơ giới admin@admin.com
4 Nguyễn Lương Thanh Tổ phó cơ giới admin@admin.com
Kho hàng Container
1 Nguyễn Vĩnh Nhựt Trưởng Kho bãi admin@admin.com
2 Trương Công Khoa Phó kho admin@admin.com
3 Nguyễn Văn Thọ Phó kho admin@admin.com
4 Nguyễn Đông Đức Phó kho admin@admin.com