Clicky

Cầu bến

Luồng Hàng Hải

Chiều dài luồng từ vùng đón trả hoa tiêu đến hết vũng quay tàu cầu 3 Tiên Sa: 6,8 km.

Chiều rộng đáy luồng  : 110 m.

Cao độ đáy luồng        : -11,0 m (hệ Hải đồ).

Đê chắn sóng dài        : 450 m.

Bấm vào đây để xem thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đà Nẵng

Khu vực Tiên Sa

Tổng số chiều dài bến: 1.7 km

Bao gồm các cầu cảng sau:

Năng lực khai thác

 

Năng lực khai thác: 12 triệu tấn/ năm

 

Tàu container 50,000 DWT

 

Tàu khách tới 170,000 GT (LOA 348m)